THÔNG BÁO: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Monday, 06 February 2012 09:05    PDF Print E-mail
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần NETNAM xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về
việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

........................
Newer news items:
Older news items:
..................................
 

Dịch vụ hỗ trợ