content

News - Events

content

null Cổ đông NetNam tham dự Đại hội thường niên 2021 hoàn toàn trực tuyến

Sáng ngày 18/08/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần NetNam đã diễn ra theo hình thức trực tuyến hoàn toàn trên nền tảng netMeeting do chính công ty phát triển, kết nối hơn 60 điểm cầu trên khắp đất nước bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và đại diện Công đoàn, đại diện người lao động tiêu biểu cho tinh thần sáng nghiệp.

Ứng dụng nền tảng họp trực tuyến netMeeting cho xu hướng tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến của doanh nghiệp trong mùa dịch

Do ảnh hưởng của Covid-19, lần đầu tiên sau 11 năm cổ phần hoá, NetNam quyết định tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến hoàn toàn để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của các cổ đông. 

Tận dụng lợi thế công nghệ sẵn có, NetNam đã sử dụng các dịch vụ “cây nhà lá vườn” được phát triển ngay trong mùa dịch như: giải pháp họp trực tuyến netMeeting, dịch vụ sự kiện trọn gói Event Tech Services để thiết kế, tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến đúng theo điều lệ công ty và quy định pháp luật. Tham gia Đại hội đồng cổ đông công ty CP NetNam năm 2021, các cổ đông trên cả nước đều có thể quan sát trực tuyến diễn biến của đại hội cũng như thực hiện quyền biểu quyết, đặt câu hỏi thảo luận từ xa. Sau đó, hệ thống sẽ tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết và hiển thị đúng theo thời gian thực, đảm bảo minh bạch công tác kiểm phiếu.

 

Một năm kinh doanh nhiều thách thức

Tại Đại hội, các nội dung, báo cáo tổng kết hoạt động  như kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020; báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2020; báo cáo công tác hoạch định và thực thi chiến lược công ty và kế hoạch kinh doanh 2021… đã được các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty trình bày và có sự đồng thuận 100% từ phía các cổ đông tham dự. 

Trong năm 2020 vừa qua, đại dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh hoạt động của NetNam, đặc biệt do các chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng Khách sạn - Du lịch như giảm/miễn cước dịch vụ khiến doanh thu công ty sụt giảm. Ban điều hành cũng nhận định, thị trường dịch vụ Internet đang ngày càng có nhiều sự dịch chuyển, NetNam cần chủ động thích nghi, nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ, quy trình dịch vụ và giá, đồng thời có các chiến lược thúc đẩy phát triển dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị trường.  

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, NetNam cũng đã đạt được một số mục tiêu đã đề ra trong chiến lược trung hạn 2020 - 2022 như: Mở rộng địa bàn hoạt động tại 1 số tỉnh cũng như duy trì vị thế thị phần tại các thành phố du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…; Hình thành và phát triển các dịch vụ mới, như : Dịch vụ sự kiện trọn gói Event Tech Services, Giải pháp họp trực tuyến netMeeting, Giải pháp Giám sát an toàn thông tin mạng - MSSP, nhóm dịch vụ quản trị IT theo uỷ quyền MISP ... Đây đều là những dịch vụ được đánh giá có tiềm năng bứt phá lớn, đã đạt được một số thành quả thử nghiệm và doanh thu, khách hàng bước đầu. Bên cạnh đó, NetNam vẫn liên tục cải tiến dịch vụ,  giữ vững văn hoá dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

 

Năm tài chính 2021 - Năm bản lề thực hiện chiến lược trung hạn 2020 - 2022

Cũng trong Đại hội, BĐH Công ty đã báo các các chương trình chiến lược cho năm tài chính 2021. Đây là năm bản lề trong chiến lược trung hạn 2020 - 2022 của NetNam. Theo đó, NetNam tiếp tục theo đuổi các mục tiêu then chốt như sau: Thoát thế độc canh về thị trường và dịch vụ; xây dựng công ty dịch vụ cỡ vừa, chuyên nghiệp, có tính quốc tế; xây dựng, bổ sung  đội ngũ lãnh đạo, quản lý đảm bảo phát triển bền vững.

Chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT NetNam - ông Trần Bá Thái điều khiển cuộc họp

Dù tổ chức trực tuyến, các cổ đông phải theo dõi từ xa nhưng phiên thảo luận ĐHĐCĐ 2021 cũng không vì thế mà giảm nhiệt huyết và sôi nổi so với những năm khác. Rất nhiều câu hỏi đã được Ban thư ký ghi nhận, không chỉ các cổ đông mà còn từ các khách mời - đại diện người lao động tiêu biểu cho tinh thần sáng nghiệp đến từ 3 miền. Theo Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trung Chính nhận định, các câu hỏi thảo luận đã bao quát hầu hết các vấn đề, đặc biệt là khía cạnh phát triển của công ty trong thời gian tới. BĐH và HĐQT cũng lần lượt đưa ra các câu trả lời và giải đáp thắc mắc của cổ đông một cách ngắn gọn, minh bạch và cặn kẽ, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần NetNam kết thúc tốt đẹp với những hình ảnh được ghi lại từ nền tảng netMeeting.

Lê Quỳnh.

content