Dịch vụ tích hợp hệ thống - SI

Dựa trên nền tảng hạ tầng và kinh nghiệm triển khai của 1 ISP có gần 30 năm tồn tại và phát triển ở Việt Nam, NetNam cung cấp các dịch vụ Tích hợp hệ thống bao gồm Truyền hình Internet IPTV; Dịch vụ hạ tầng CNTT; Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp; Hệ thống mạng và bảo mật; Lưu trữ máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu.

Các dịch vụ chính
 

Ưu điểm dịch vụ

Tích hợp hệ thống
giúp doanh nghiệp
tối ưu chi phí

Tối ưu hóa nhu cầu sử dụng,
giúp doanh nghiệp
nâng cao năng lực
hoạch định và đầu tư

Tinh gọn quy trình,
rút ngắn thời gian
quản trị hệ thống

Ngăn chặn các rủi ro,
tăng cường sức mạnh cạnh tranh
cho doanh nghiệp, tổ chức

Cam kết hỗ trợ
dịch vụ 24/7/365

Tư vấn và trải nghiệm dịch vụ
Hotline: (+84) 1900 1586 | Email: support@netnam.vn | Website: www.netnam.com