Giải pháp Họp - Hội nghị trực tuyến | netMeeting

Giới thiệu

netMeeting là giải pháp tư vấn, triển khai, tích hợp, hỗ trợ và bảo trì hệ thống họp trực tuyến (video conference) trên hạ tầng (bao gồm tài nguyên máy chủ và kết nối Internet) của khách hàng.
Giải pháp được xây dựng với nhiều tùy chọn nền tảng khác nhau hướng tới đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật, phù hợp với nhu cầu và chi phí đầu tư của khách hàng.
netMeeting được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho cho khối các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
 
NETMEETING - LỰA CHỌN SỐ 1 VỀ HỌP TRỰC TUYẾN CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Ưu điểm dịch vụ
Nền tảng công nghệ
Giải pháp được xây dựng với nhiều tùy chọn nền tảng khác nhau hướng tới đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật, phù hợp với nhu cầu và chi phí đầu tư của Khách hàng.
Mô hình cung cấp dịch vụ
 
netMeeting được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho cho khối các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
 
Giải pháp đáp ứng toàn bộ các tiêu chí về chức năng, hiệu năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến theo Quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 do Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành.
Khách hàng tiêu biểu

 

Giải pháp họp trực tuyến netMeeting là thương nhãn của NetNam, một thành viên liên minh CoMeet, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp chùm giải pháp họp trực tuyến nguồn mở trên nền tảng Jitsi. Liên minh và các giải pháp được bảo trợ bởi Bộ TT & TT với sự đồng hành của Cục Tin học hóa và CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA).

Tính năng dịch vụ

Bảng so sánh gói dịch vụ cơ bản và nâng cao

Liên hệ trải nghiệm

Hotline: 098 281 9616 (Mr. Đức) - 0983 903 366 (Mr. Cường) - 0977 155 656 (Ms. Yến)

0934 960 300 (Mr. Chiến)

Email: netmeeting@netnam.vn

Truy cập để trải nghiệm: https://netmeeting.netnam.vn