ETS – Công nghệ sự kiện

Dịch vụ Công nghệ cho sự kiện (Event Tech Services) là gói dịch vụ tư vấn giải
pháp, triển khai, tích hợp, và hỗ trợ các hạng mục công nghệ trọn gói cho sự kiện.

Giới thiệu

Các hình thức sự kiện
Đối tượng khách hàng
Khách hàng của chúng tôi
Đối tác địa điểm
Tư vấn dịch vụ và giải pháp
Hotline:(+84) 1900 1586
Email: support@netnam.vn
Website: http://ets.netnam.vn

Dịch vụ

Ưu điểm dịch vụ
Giảm thiểu chi phí
tổ chức
Mở rộng phạm vi
tiếp cận
Công cụ tương tác
vận hành dễ dàng
Môi trường ảo 3D trực
quan và hấp dẫn
Dễ dàng đo lường,
thống kê
Đáp ứng được các nhu
cầu tổ chức sự kiện

Sự kiện

Các sự kiện đã thực hiện

Vietnam Security Summit 2020

Diễn đàn đô thị thông minh ASEAN 2020

Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019

Vietnam Security Summit 2020

Tin tức

Tin tức content mobile