content

News - Events

content

null ĐHĐCĐ thường niên 2022: Phục hồi kinh doanh - Phát triển bền vững

 

Công ty Cổ phần NetNam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi - một trong những khách hàng lâu năm của NetNam. Đây là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022, ra mắt các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, cũng như đưa ra hướng đi để “phục hồi kinh doanh - phát triển bền vững” cho NetNam. 

Đại hội đồng cổ đông 2022 là dịp để các cổ đông nhìn lại hoạt động và định hướng cho công ty trong năm tiếp theo. Đặc biệt, năm nay là năm bản lề vừa kết thúc chu kỳ chiến lược 2020-2022, vừa kết thúc nhiệm kỳ công ty 2018-2022 và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2022-2026 với mong muốn phục hồi kinh doanh sau đại dịch và phát triển bền vững. Do đó các nội dung, báo cáo tổng kết hoạt động của năm tài chính 2021 như Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021, dự kiến mức cổ tức năm 2022 và Báo cáo việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2021, mức thù lao và chi phí hoạt động dự kiến năm 2022 đều được toàn bộ Đại hội chú ý lắng nghe và theo dõi. 

Ông Vũ Thế Bình - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Ảnh: NetNam)

Đại hội năm nay có thành phần tham dự ngoài HĐQT, BKS, các cổ đông, còn có một số khách mời đại diện cho Công đoàn, người lao động bao gồm các quản lý cấp trung của công ty và một số NetNamese là đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng nghiệp/entrepreneurship của NetNam.  

Toàn thể cổ đông, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Ảnh: NetNam)

Sau 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm tài chính 2021 đã kết thúc với tình hình kinh doanh khả quan và tăng trưởng của công ty có dấu hiệu trở lại mức ổn định. Bắt nhịp với đà phục hồi của cả nền kinh tế và xác định trọng tâm chiến lược phát triển cân bằng, trong đó hướng đến đa dạng dịch vụ và đa dạng phân khúc khách hàng, Đại hội quyết định lựa chọn chủ đề “Phục hồi kinh doanh - Phát triển bền vững” là hướng phát triển của NetNam trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, công ty tiếp tục theo đuổi các giá trị cốt lõi đã tuyên bố là: Đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng/đối tác; Duy trì và phát huy hình ảnh nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu; Chọn chiến lược cạnh tranh đặt khách hàng làm trọng tâm (Client-Focus), với sự khác biệt thể hiện ở khoảng cách công nghệ, cải tiến quy trình, và văn hoá dịch vụ. 

Ông Trần Bá Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NetNam nhiệm kỳ 2018 -2022 điều khiển Đại hội (Ảnh: NetNam)

Nhận được 100% sự đồng thuận từ các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã diễn ra thành công và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như: Đặt mục tiêu tổng doanh thu cho năm tài chính 2022 là 350 tỷ đồng; Thực hiện 3 mục tiêu chiến lược trong năm tài chính 2022 là (1) Thoát khỏi thế độc canh về dịch vụ và thị trường, (2) Xây dựng công ty dịch vụ cỡ vừa, hoạt động chuyên nghiệp, có tính quốc tế và (3) Bổ sung, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và quản lý, chuyên gia đảm bảo phát triển bền vững. Bên cạnh tiếp tục nắm bắt đà phục hồi của thị trường để giữ vững phân khúc khách hàng cốt lõi, NetNam sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại các phân khúc tiềm năng khác, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động trong toàn bộ công ty, xây dựng và phát triển giá trị cạnh tranh cho các dịch vụ mới, như: Dịch vụ sự kiện trọn gói (Event Tech Services), Giải pháp Giám sát an toàn thông tin mạng (MSSP), nhóm dịch vụ quản trị IT theo uỷ quyền MISP, hay Giải pháp gửi email số lượng lớn (Digipost) ... Đây đều là những dịch vụ được đánh giá có tiềm năng bứt phá lớn, đã đạt được một số thành quả thử nghiệm và rất có tiềm năng doanh thu trong năm nay. 

Đại diện khách mời trình bày tham luận về các dịch vụ mới và tinh thần sáng nghiệp tại Đại hội (Ảnh: NetNam) 

Cuối cùng, với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã bầu HĐQT NetNam nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 5 thành viên. Ngay sau đó, HĐQT đã thống nhất bầu ông Trần Bá Thái tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần NetNam nhiệm kỳ 2022-2026 với kỳ vọng ông cùng các đồng sự sẽ dẫn dắt NetNam đạt được những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NetNam nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt cổ đông (Ảnh: NetNam) 

Đại hội cũng đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 3 thành viên. 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần NetNam nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt cổ đông (Ảnh: NetNam) 

Hồng Nhung. 

content