content

Service Agreement

1. Các dịch vụ Viễn thông NetNam cung cấp
Tại đây - Chi tiết các dịch vụ
2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ
QCVN 34:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập
internet băng rộng cố định mặt đất.
012020/NN/CLDV - Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ
3. Bản công bố chất lượng dịch vụ
02/CV-NN/CLDVVT - Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông
012020/NN/CLDV - Công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông khác mà NetNam đang cung cấp.
4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ
Chi tiết báo cáo xem tại đây
5. Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ
Chi tiết Kết quả tự kiểm tra định kỳ xem tại đây
6. Địa điểm tiếp nhận khiếu nại
Các kênh thông tin khiếu nại khách hàng đối với dịch vụ truy cập Internet của NetNam như sau:
Hotline 24/7: 19001586
Email: support@netnam.vn
Địa điểm tiếp nhận khiếu nại:
Phòng 309 nhà 2B Trung tâm phát triển công nghệ cao, 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
7. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại
Chi tiết báo cáo xem tại đây
8. Các thông tin hỗ trợ khách hàng
Thông tin chăm sóc khách hàng liên hệ tại đây