NetMeeting Duplicate 2 Duplicate 2 Duplicate 1

Chuyển đổi IPv6 là một trong các trọng tâm chiến lược được Bộ TT-TT, Trung tâm Internet Việt Nam tập trung thúc đẩy, đặc biệt là với Khối các cơ quan nhà nước. Là 1 ISP có gần 30 năm tồn tại và phát triển ở Việt Nam, NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi IPv6. Theo đó, NetNam sẽ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ các Bộ, ba, ngành, địa phương trong quá trình hoàn thiện chuyển đổi IPv6 và tái cấu trúc hạ tầng mạng lưới theo hướng hiện đại.

 
 
Các hoạt động nổi bật
 

Tư vấn dịch vụ
Hotline: (+84) 1900 1586 | Email: support@netnam.vn | Website: www.netnam.com