content

News - Events

content

null Đại hội đồng Cổ đông thường niên NetNam 2024: Quyết liệt Cách tân - Tăng trưởng Đột phá

Sáng ngày 04/07, NetNam đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Tham gia Đại hội, ngoài các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông, Đại hội vinh dự có sự góp mặt của các khách mời đại diện cho Công đoàn, các cán bộ chủ chốt và các NetNamese tiêu biểu cho tinh thần sáng nghiệp của NetNam.

Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tọa Trần Bá Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty CP NetNam (giữa) điều khiển đại hội cùng Ông Ngô Đức Anh - Thành viên HĐQT (bên trái) và Ông Lê Thanh Sơn -Trưởng Ban kiểm soát (bên phải)   

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023; Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao dự kiến năm 2024.

Ông Vũ Thế Bình - Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023; Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao dự kiến năm 2024 

Trong bối cảnh chung, năm 2023 vẫn là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu do một số yếu tố tác động nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng tốt hơn so với năm 2022 nhờ hưởng lợi từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp đà phục hồi sau Covid19. Tại NetNam, với sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo cùng các cán bộ, nhân viên trong công tác hoạch định và thực thi chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 FY ghi nhận dấu hiệu khả quan về các chỉ tiêu tài chính khi doanh thu và lợi nhuận trước thuế của năm 2023 FY đều vượt 20.26% và 25.12% so với 2022FY.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty CP NetNam trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Vũ An - Tổng giám đốc Công ty CP NetNam trình bày Báo cáo Hoạch định & thực thi chiến lược chu kỳ 2023 - 2024 và kế hoạch SXKD năm 2024

2024 là năm bản lề chu kì chiến lược 2023-2024 FY và cũng là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 30 năm thành lập của NetNam, đánh dấu công ty Tập mới - Chương mới của sự phát triển bền vững sau những năm tháng khởi nghiệp, tồn tại, phát triển và thành công. Dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành mới cùng đội ngũ Ban lãnh đạo đột phá vừa được bổ nhiệm vào tháng 03/2024 với tinh thần quyết liệt cách tân, năm 2024 FY được kỳ vọng sẽ đem đến những sự tăng trưởng thực sự đột phá, hướng đến sự bền vững.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP NetNam

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Trần Bá Thái cùng Ban điều hành mới là Tổng giám đốc Nguyễn Vũ An và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Phương cùng các thành viên Ban lãnh đạo đột phá, phiên thảo luận ĐHĐCĐ 2024 đã diễn ra vô cùng nhiệt huyết và sôi nổi với những ý kiến đóng góp của các cổ đông và đại diện người lao động tại NetNam về các nội dung được báo cáo trong Đại hội. Đặc biệt trong phần thảo luận năm nay, Đại hội được lắng nghe phần tham luận của nhóm khách mời là các Sứ giả cách tân (nhóm Innovation Ambassador) và các Key Persons của NetNam. Với 2 bài tham luận về chủ đề Cách tân, nhóm khách mời đã mang đến Đại hội những góc nhìn về việc cách tân cũng như những đề xuất từ nhiều góc độ để thúc đẩy cách tân.

content